Becoming a digital FRIENDLY teacher

 • As classrooms become more digital, more of us are interested in technology and its advantages. In this session we’re going to explore how to integrate ‘digitals’ into your teaching so that it is beneficial to the teaching process and useful for the students, as well. The aim is to bring you some practical ideas, to look at how to monitor your students’ progress and extend learning even beyond the classroom.

  Prednašajúci: Adela Urbánová

  Adela Urbánová

  Adela Urbánová

   

 • Školy

   

  Stredná priemyselná škola stavebná
  Stredná zdravotnícka škola
  Stredná odborná škola technická Vráble
  Stredná priemyselná škola dopravná
  Stredná odborná škola automobilová
  Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stredná odborná škola sklárska
  Stredná odborná škola Rakovice
  Stredná odborná škola záhradnícka
  Stredná škola letecká
  Dopravná akadémia, Trenčín
  Obchodná akadémia, Sereď
  Anglicko / slovenská bilinguálna škola BESST
  Súkromné Konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
  SOŠ elektrotechnická, Trnava
  SOŠ agrotechnická, Topoľčany
  SOU obchodu a služieb, Nitra
  Stredná priemyselná škola, Trnava
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 • Generálny partner

   

 • Telekomunikačný partner

   

  • SWAN, a.s.

   SWAN, a.s. Vždy robíme maximum, či ž sa staráme o rodinnú zábavu alebo o nadnárodnú spoločnosť. Sme SWAN. Sme členom rodiny...