Cambridge English: How can you benefit from Cambridge exams?

 • The seminar focuses on the main benefits of both Cambridge Exams and the materials used for preparation for these exams. We´ll take a look at the main-suite exams for secondary schools and adults, introducing the new format of the exams and the new grading scale. The seminar will be accompanied by the book display from Cambridge University Press.

 • Školy

   

  Stredná priemyselná škola stavebná
  Stredná zdravotnícka škola
  Stredná odborná škola technická Vráble
  Stredná priemyselná škola dopravná
  Stredná odborná škola automobilová
  Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Stredná odborná škola sklárska
  Stredná odborná škola Rakovice
  Stredná odborná škola záhradnícka
  Stredná škola letecká
  Dopravná akadémia, Trenčín
  Obchodná akadémia, Sereď
  Anglicko / slovenská bilinguálna škola BESST
  Súkromné Konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany
  SOŠ elektrotechnická, Trnava
  SOŠ agrotechnická, Topoľčany
  SOU obchodu a služieb, Nitra
  Stredná priemyselná škola, Trnava
  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Trnava

 • Generálny partner

   

 • Telekomunikačný partner

   

  • SWAN, a.s.

   SWAN, a.s. Vždy robíme maximum, či ž sa staráme o rodinnú zábavu alebo o nadnárodnú spoločnosť. Sme SWAN. Sme členom rodiny...